Yıldızlar Cizre’de Parlıyor

Cizre’de toplam 16 okulumuzda yürüteceğimiz proje ile çocuklarımıza kimlik ve kişilik kazandırmak üzere, kendilerine rol model seçecekleri (yazar, şair, bilim adamı, kanaat önderi, devlet adamı vb.) kişilerin yaşamları, eserleri hakkında araştırmalar yapacak ve tarihimize iz bırakmış büyük düşünürlerimizi tanımaları sağlanacaktır.

Yaşam Penceremi Aç

Projemiz, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında annesi ve babası vefat etmiş veya ayrı yaşayan öğrenciler, suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların rehabilitasyonunu ve bağımlılıkla mücadeleyi de kapsayan ‘ Risk Altındaki Çocukları Destekleme’ adı altında onların topluma faydalı birey olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir. İlçemizde yapılacak bir çok proje ile  bu öğrenciler milli ve manevi değerlere sahip çıkan, bu değerleri yaşayan ve yaşatmaya önem veren bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Öğretmen Akademisi

Projemizin temel amacı, öğretmenlerimize 21. Yüzyıl becerileri de denilen, 2023 Eğitim Vizyonumuzda yer alan,  “Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyum sağlayabilme, küresel yetkinlikler”  becerileri kazandırarak öğrencilere de yansıtıp kurumsal kapasitemizin iyileştirilmesini sağlamaktır. 

Öğretmenlerin alanında uzman kişilerden eğitim alarak okullarında öğrencileriyle de uygulamaları hedefimizdir. Bu sayede öğretmenlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin de sürecin içinde olmasıyla birlikte öğrencilerimizin de kişisel gelişimine katkı sağlanacaktır.

Koçum Benim

Öğrencinin arzu ettiği hedef ve performansa erişmek için akademik yaşamda başarı becerilerini arttırmak amacıyla okul ortamında eğitim koçu ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen planlı bir iş birliği sürecidir.

İsmail Ebul-iz El Cezeri Bilim Olimpiyatları

İsmail Ebul-iz El Cezeri Bilim Olimpiyatları projemiz sayesinde ilçemizdeki ve diğer illerden gelen projelerin halka açık alanlarda sergilenmesi ile halkımızın bilimsel çalışmalardan haberdar edilmesi amaçlanmaktadır. Gençlerin ürettikleri projeler ile halkımız üzerinde olumlu etki oluşturup fırsat verilen gençlerin neler başarabileceğini tüm topluma anlatmak istenmektedir.

Her Çocuk Fidanla Büyüsün

Temel hedefimiz Cizre’de eğitim gören her çocuğun, diktiği bir ağacının olmasıdır. Ağaçların üzerine isim etiketleri asmak yoluyla, ağacı diken öğrencinin onu sahiplenmesi sağlanacaktır. Böylece Cizre’miz yeşerirken, öğrencilerimizde de sorumluluk ve doğa bilinci oluşacak, yeşili koruyan bir nesil yetiştirilecektir.

Diclenin Kuzuları Ömerlere Emanet

“Kenar-ı Dicle’de Bir Kurt Aşırsa Koyunu, Gelir de Adl-i İlahi Sorar Ömer’den Onu”

‘’Her öğrenci öğrenir, yeter ki gereken zaman ve imkan yaratılsın.’’ felsefesi ve anlayışı içinde; başarının diploma gibi bir belgeden ibaret olmadığını, başarının her öğrencinin kendine kattığı pozitif değerler doğrultusunda şekillendiğini düşünmekte, bu nedenle okulda öğrenim gören her bireyin değerli ve bireysel ayrılıkları olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda eğitim – öğretimde pasif kalan değil, aktif olan öğrenciler yetiştirmeyi her zaman odak noktası olarak kabul etmektedir. Ömer öğretmenler, etkili eğitim ve sosyal-kültürel çalışmaları ile öğrencilerini aydınlanmacı, ilerici; yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve onlarda var olan gizli güçlerini ortaya çıkarma kararlılığındadır.            

’’Ben’’den yola çıkarak ‘’Bize’’e ulaşma felsefesi gelecek ışığımız olacaktır.

Değerlerimizle varız, Değer vermeye hazırız!

Projemiz sayesinde;

-Cizre sokaklarını renklendirip yeni bir görünüme kavuşturmayı,

-Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmayı, 

-Sokakları grilikten kurtararak, değişik renklerle ve motiflerle ilgi çekici hale getirmeyi,   

-Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarla sanat becerilerini geliştirmelerini  

-Aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde yer alarak toplum faydasına çalışmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz.

Cizre’mi seviyorum, çevremi temiz tutuyorum!

     Okullarda sağlanan çevre standartları ve hijyen, çocuklarda sağlığın eğitimdeki başarısının önemli belirleyicileridir. Çocuklar bir yılın yarıdan fazlasını okul ve yakın çevresinde geçirmektedir. Çevre kirliliği okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygın transferine neden olmaktadırlar.

Planlanan amaçlar doğrultusunda merkezde bulunan okulların çevresinde yer alan mahallelerde belirtilen tarih ve günlerde belediye temizlik işleri müdürlüğü ile koordinasyon halinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte mahalle temizliği projesi gerçekleştirilecektir.

Cizre Renkleniyor

Projemiz sayesinde;

-Cizre sokaklarını renklendirip yeni bir görünüme kavuşturmayı,

-Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmayı, 

-Sokakları grilikten kurtararak, değişik renklerle ve motiflerle ilgi çekici hale getirmeyi,   

-Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarla sanat becerilerini geliştirmelerini  

-Aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde yer alarak toplum faydasına çalışmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz.